Düş Çadırı Projesİ II

Ülkemizde yaşayan mülteci çocukların bulundukları durum, çocuklar üzerinde özgüven problemine ve beraber yaşadıkları topluma karşı yabancılaşmaya sebebiyet vermektedir. Çeşitli üniversitelerle bir araya gelerek oluşturduğumuz bu projemizde, Suriyeli çocukların, şartların yarattığı bu gibi problemlerden dolayı ortaya çıkabilecek aidiyet duygusu ve eğitim eksikliğini asgari seviyeye indirmek amacıyla bu projeyi oluşturduk.
Projemizin hedef grubundaki çocuklar Alibeyköy’de bir gecekondu mahallesinde yaşayan 7-13 yaş grubu arasındaki çocuklardan oluşur.
Projemiz Kasım 2016 - Haziran 2017 yılları arasında, 22 hafta boyunca her cumartesi yaklaşık 80 çocuk ve 90 gönüllüyle gerçekleşmiştir. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin ev sahipliğinde geçen proje kapsamında başta Türkçe, temel matematik olmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

İÇERİK

Yaratıcı Okuma: Bu etkinlikte çocukların içinde bulundukları ortam ve maruz kaldıkları hayat şartlarının yarattığı duygusal çöküntülerden kurtulmaları ve zayıflamaya yüz tutmuş ahlaki değerlerinin yeniden güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda çocukların kendilerine ve çevrelerine güven duymalarını sağlanması, insani değerleri hatırlatan eğlenceli metinler ve tarihsel hikayelerle desteklenmiş örnekler kullanılır.

Türkçe Dersi: Öncelikle çocuklara Türkçe seviye tespit yapılır. Seviyelerine göre ayrılan sınıflarında uzmanlara danışılarak hazırlanan çalışma kağıtlarıyla Türkçe yazı yazma ve konuşma dersleri verilir. Her hafta işlenen hikayeden 10 Türkçe kelime seçilir, derste işlenir ve ödev olarak çocuklara bu kelimeler verilir.

Psiko-Drama Oyunları: Bu tür oyun ve etkinliklerle çocukların belli değerleri içselleştirmesi sağlanmaya çalışılır. Bunun yanında karşılıklı güven duygusu ve yaratıcı düşünmelerini geliştirebilecekleri ortam sağlamayı amaçlanır.

Sanatsal Faaliyetler: Çocukların topluma adapte olabilmeleri için dilin kısıtlamalarından kurtulmaları ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Bu yolla çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek topluma kazandırılması sağlanmaya çalışılacaktır. Sanat faaliyetleri kapsamında çocuklar plastik, küçük kumaş ve işlevini kaybetmiş diğer ek materyallerle yeni kullanımlara açık nesneler üretmeye çalışılır.

Matematik - Fen: Çocuklara uygun şekilde hazırlanmış çalışma kağıtlarıyla seviyelerine uygun kolay matematik ve fen dersleri işlenir. Yaşadığımız dünyayı ve çevremizi daha iyi bir şekilde tanımak adına basit malzemeler kullanılarak deneyler ve sanatsal aktivitelerle belli fen kuralları işlenir.

Projemize destek veren İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne teşekkür ederiz.