Akşemsettİn Mahallesİ EğİTİM Kampanyası

Gerekçe

Hedef bölgesi olan Eyüp ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi’nden topladığımız verilere göre, 0-18 yaş grubu arasında toplamda 214 çocuk bulunmaktadır ve bunların 137’si okul ve okul öncesi yaş grubuna dahildir. 15 yaş üstü çocukların tümü herhangi bir eğitim görmemektedir. 12-18 yaş arasında çalışan 18 çocuk vardır.

Kampanyanın hedef aldığı yaş aralığı olan 7-15 yaş aralığındaki 118 çocuğun 56’sı herhangi bir eğitim görmemektedir. Aileleriyle yürütülen incelemeler sonucunda, okula gidemeyen çocukların çoğunun gerekçesi maddi imkansızlıklar olarak gözükmüştür. Çalışan çocuklarda ise bir ailede çalışan çocuğun evin ortalama geçimine sağladığı katkı oranı kayda değerdir. Dolayısıyla ailelerin çocuklarını okutmayıp çalıştırması bir seçenek değil zorunluluk haline gelmiştir.

Kampanya Hedefleri

  •  Suriye’deki iç savaş dolayısıyla sekteye uğramış mülteci çocukların eğitimlerine devam edebilmelerine yardımcı olmak,
  • Topluma aidiyetlerini ve entegrasyonlarını okul yoluyla geliştirme,
  •  Halihazırda servis masrafını karşılayan ailelere bu konuda yardımcı olarak kaçak olarak cüzi maaşlarla geçinmeye çalışan aile bireylerine ekonomik anlamda katkı sağlamak,
  •  Okula gitmedikleri sürece oluşabilecek toplumsal risklerden çocukları uzak tutabilmek,
  •  Mahalleyle sağlamış olduğumuz irtibatı ve bağı sürdürerek çocukların eğitim hayatlarına maddi ve manevi katkı sağlayabilmek,
  •  Çalışan çocukların iş yerlerindeki olumsuz şartlardan onları uzaklaştırmak.

Durum
Akşemsettin Mahallesi ve çevresindeki çocukların eğitimlerine katkı sağlayabilmek adına yürütülen araştırmalarda çocuk başına ortalama servis ücreti 65 ’dir. Geçici Eğitim Merkezlerinin masrafı ise dönemlik 100 ’dir. Kampanya sürecinde Geçici Eğitim Merkezine giden tüm çocukların ulaşım masraflarının karşılanması hedeflenmiştir. Çalışan çocukların hanelerine sağladıkları katkı ortalama 600 ’dir. Hedef yaş grubu seçilen 11-15 yaşaralığında, çalışmakta olan 11 çocuk bulunmaktadır. Çocukların tekrardan eğitim hayatına kazandırılması için hanelere sağlanan aylık burs bulunması gerekmektedir.

Kampanya Sonuçları
Okul ve Ulaşım: Gerçekleştirdiğimiz kampanya ile Geçici eğitim merkezleri ile anlaşma sağlanmış ve çocuklardan herhangi bir ücret almadan 30 çocuğun kaydı yapılmıştır. 

Hedef alanımızdaki mahallede okula giden tüm çocukların servis ücretleri karşılanmıştır. Çocukların okul takipleri mahalleye ve okullarına gerçekleştirilen ziyaretlerle sağlanmıştır.

Çalışan Çocuklar: Çalışan çocukların  ortalama ev hanesine sağladıkları gelire tekabül eden bir miktar ayni
yardım şeklinde yapılmaktadır. Kira ve erzak yardımı, çocuklarını çalıştırmayıp okula göndermeleri
koşuluyla sağlanmıştır ve takibi yapılmaktadır.