Bağ Projesi, iki yıldır çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğümüz, Alibeyköy semtinde Akşemsettin ve Yeşilpınar mahallesinden çeşitli ön çalışma ve kriterlerle seçilmiş 9-13 yaşları arasındaki 70 Suriyeli çocuğa uzun vadeli olarak, başta eğitim olmak üzere sosyal ve psikolojik açıdan temas eden bir proje yürütmeyi amaçlar.

Bağ Projesi aynı zamanda ayrıcalıklı bir eğitim, entegrasyon ve destek projesidir.  Proje kapsamında, her çocuğa eşlenecek bir gönüllü ile bir uzun-dönem ilişki kurulması planlanır. 4 Kasım'dan itibaren her cumartesi, 10:00 ila 15:00 saatleri arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu periyodik buluşmalarda çocuklara; yetenek, eğilim ve zekâ gelişimlerini destekleyecek nitelikte hazırlanmış etkinlikler ve temel eğitim müfredatı uygulanır.

Amaçlar

  • Çocuklarımızın Türkiye'deki örgün eğitime uyumlarına katkıda bulunarak eğitim alanında desteklemek
  • Rol modeller oluşturarak gerçek bir sosyalleşme ortamı sağlamak 
  • Kendilerini özgürce ifade edebilecekleri güvenli bir ortam oluşturmak
  • Yeteneklerinin keşfedilmesi olanak sağlamak ve geliştirilmesine destek olmak
  • Türkçe dersleriyle kazanılan dil becerileri ile yaşadıkları topluma entegrasyon sürecini hızlandırmak, bulundukları topluma aidiyet hissini beslemek
  • Çocukların mahallelerinden dışarı adım atıp eğitim ortamı görmeleri yoluyla yaşam alanlarının genişletilmesine yardımcı olmak

Ekibimiz
Proje ekibimiz, 2014 yılından bu yana mülteci çocukların şehrimize entegrasyonu ve eğitimleri üzerine gönüllü olarak çalışmış ve bu alana yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmüş olan gönüllülerden oluşur.

 

Bağ Projesi mürettabatı, kaptan, tayfa ve miçolardan oluşur.

  • Kaptanlar, toplamda altı tane olan renk sınıflarının sorumluluğu üstlenirler. Her sınıfta iki tane kaptan bulunur.
  • Tayfalar, organizasyon ekibinin geri kalanını oluşturur. Projenin genel organizasyonundan ve atölyelerden sorumlu olan bu ekip, özellikle atölye sınıflarında içerikten ve genel düzenden sorumludur.
  •  Miçolar ise, projenin sürekliliğini ve düzenini sağlayan gönüllülerden oluşur. Her miçonun dahil olduğu bir renk sınıf ve birebir ilgilendiği bir çocuk vardır.