Project Virtuous Triangle

Project Virtuous Triangle, Alibeyköy semtinde Akşemsettin ve Yeşilpınar mahallesinden çeşitli ön çalışma ve kriterlerle seçilmiş 9-13 yaşları arasındaki 20 Suriyeli çocuğumuza uzun vadeli, başta eğitim olmak üzere sosyal ve psikolojik açıdan temas ederek İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde, 2017 yılının Mart ve Haziran ayları arasında 8 hafta boyunca gerçekleşmiştir.

Proje kapsamında her çocuğumuza eşlenmiş olan lise öğrencisi “kalfa” ve bir üniversite öğrencisi “koç” ile bir uzun-dönem ilişki kurulması planlanmış ve bu sayede ayrıcalıklı bir eğitimin yanı sıra önlerinde çeşitli rol modellerin oluşması hedeflenmiştir. Çocuklarımız koç ve kalfalarıyla; hayata dair hedeflerine / öğrenim beceri türlerine / kişilik özelliklerine göre eşleştirilmiştir.

İÇERİK

Yabancı Dil Olarak Türkçe
Dil, entegrasyonun en önemli unsuru olmasının yanı sıra mültecilerin günlük hayatlarını rahat bir şekilde idame ettirmelerini sağlayacak en önemli araçtır. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimimizde mülteci çocukların küçük yaşlarında 4 temel dil becerisini (Dinleme, Okuma, Konuşma ve Yazma) geliştirmeye yönelik interaktif çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

MEB Müfredat Çalışmaları
Milli Eğitim Bakanlığının Geçici Eğitim Merkezlerini Devlet Okullarına bağlama planı, çocukların Türkçe öğrenmesi ve eğitimlerinin sürekliliği açısından fayda sağlayacaktır. Fakat gerek müfredat yoğunluğu gerekse sosyal entegrasyon süreci Suriyeli çocuklar için zorlayıcı olacaktır. Ailelerin de bu sisteme yabancı olması destek noktasında eksiklik yaratacaktır. Amacımız bu eksiği kapatmaya çalışmaktır. Bu bağlamda Türkçe, Matematik dersleri işlenmiştir. Bu kısım etüt şeklinde ilerlemiş ve MEB kaynakları kullanılmıştır.

Zekâ Oyunları
Problem çözme, planlama becerisi, mantık yürütme, sıralı ve eleştirel düşünme, strateji ve konsantrasyon gelişimini amaçlayan oyunları çocuklarımıza düzenli olarak oynatmayı eğitimimizin bir parçası haline getirerek hem onların zihinsel hareketlerini geliştirmeyi hedeflenmektedir, hem de eğlenerek vakit geçirmelerini sağlanmıştır.

Yetenek, Eğilim Belirleme Ve Geliştirme Etkinlikleri

Çoklu Zekâ Kuramı
Çoklu Zekâ Kuramı; zekânın tek bir boyutta olmadığını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekâlara sahip olduğunu öne sürmektedir. Bunun da bireylerin öğrenme stillerini, ilgi, yetenek ve eğilimlerini açıkladığını vurgulayarak eğitimcilere, bu kuramın temel prensiplerini yaratıcı biçimde kullanıp, her öğrencinin bireysel farklılıklarına değer veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sağlar. Ayrıca, bu kuram, öğrenci başarısının geliştirilmesi için de, yapılandırıcı bir şablon görevi teşkil etmektedir.
Çocukları daha iyi tanıma ve projeye alışmaları ile geçirilmesi planlanan ilk 2 haftanın akabinde; Harvard Üniversitesi öğretim üyelerinden Howard Gardner’ın 1999 yılında ortaya atmış olduğu 8 zekâ alanı, 8 haftalık bir içerik şablonu olarak kullanılacaktır. Her bir hafta için, seçilen zekâ çeşidini kullanmayı/geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler hazırlanıp bir yandan çocukların eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. 
Bu zekâ çeşitleri; Sözel/Dilsel Zekâ, Mantıksal/Matematiksel Zekâ, Görsel/Uzamsal Zekâ, Bedensel/Kinestetik Zekâ, Müziksel/Ritmik Zekâ, Sosyal/Bireyler Arası Zekâ, Kişisel/Özedönük Zekâ, Doğa/Doğacı Zeka, Atölye Çalışmaları

Projenin temel amaçlarından biri de çocukların kendilerini keşfetmelerine yardım etmek ve doğru yönlendirilmelerini sağlamaktır. Yaş grubu itibariyle henüz ilgi alanlarının/yeteneklerinin farkında olmadıkları için çeşitli atölye çalışmaları; farklı şeyler görme ve deneyimleme noktasında faydalı olacaktır. Zekâ alanları için oluşturulan şablonlar bu atölye çalışmaları ile desteklenmiştir.

 

Bu proje Avrupa Birliğinin düzenlediği ''European Social Innovation Competition 2016 - Integrated Futures'' isimli yarışmada ilk üçe girerek ödüle hak kazanmıştır.

Proje Koordinatörleri: İbrahim Kibar, İbrahim Çıkrıkçıoğlu

 Bedensel Zekâ haftamızdan etkinlik videomuz, Bütün Dünya Buna İnansa!

Görsel/Uzamsal Zekâ haftamızdan etkinlik videomuz, Colors will be coming down like rain from the sky…