BİZ KİMİZ?

2014 yılından bu yana mülteci çocukların şehrimize entegrasyonunu ve eğitimlerini dertlenmiş olan ve bu alana yönelik çeşitli sosyal sorumluluk projelerini gönüllü olarak yürütmüş olan ekimizin çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturur. Gönüllülük esasına dayanarak oluşturduğumuz bu ekip, çeşitli çalışmalarla yaklaşık üç yıldır birçok mülteci çocuğun hayatına temas etmiştir. Oluşturduğumuz ekip ve kazandığımız tecrübeler neticesinde, çalışmalarımızı sistematikleştirerek daha fazla ve derinlemesine fayda sağlayabilmek adına, 2017 yılında Hiraeth Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız.

MİSYONUMUZ

Mülteci çocukların entegrasyonu ve eğitimi üzerine çalışan derneğimiz, son yıllarda ülkemiz için sosyal kriz haline gelen Suriyeli mülteciler meselesine yoğunlaşmaktadır.  

2011 yılından bu yana süregelen Suriye savaşının sebep olduğu göç hareketleri, sayıları milyonlarla ifade edilen insanların doğdukları toprakları zorunlu olarak terk etmesine neden olmuştur. Bu durum, Suriye’deki sivil halkın bir kısmı için başta Türkiye olmak üzere, onlarca farklı ülkeyi rota olarak belirleyip, hayatlarını her daim ölüm tehdidi altında devam ettirmemek adına iltica etmelerine sebebiyet vermiştir. Türkiye sınırları içinde 2012 yılı itibariyle ağırlamaya başladığımız Suriyeli mültecilerin sayısı, 2017 yılında çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere 3 milyondan fazla olduğu devlet kurumlarımız tarafından tahmin edilmektedir. Belirtilen bu grup insan içerisinde; kampta/şehirde yaşayanlar, Türkiye’nin doğusunda/batısında yaşayanlar, Türkiye’de doğanlar, Türkiye’de öğretim yaşına gelenler gibi örnekleri çokça artırılabilecek farklı sosyolojik dokular mevcuttur. Bu dağılımın nihayetinde her dokuya mensup olan mültecilerin farklı ihtiyaçları, farklı sorunları oluşmaktadır. Özellikle çocuk yaştaki sayısı azımsanmayacak derecede büyük olan ve kaybolmakla mücadele eden nesil, vatanlarından uzak büyümenin sebep olduğu dezavantajlarla yüzleşmektedirler.

Bahsedilen gerekçelerin kaçınılmaz sonucu olarak; çocukların müdahale edilmediği, güvenli bir ortamda desteklenmedikleri takdirde ileride suça eğilim başta olmak üzere ciddi boyutlarda tehlikelerle karşı karşıya gelme ihtimalleri yüksektir. Geçim zorluğu çeken çoğu mülteci ailelerde eğitim ikinci plana atılmıştır ve 10 yaşını geçmiş olan erkek çocuklarının çalışması ve maaşlarının ev gelirine katkısı vazgeçilemez hale gelmiştir. Diğer taraftan yereldeki Türkiyeli vatandaşların mültecilik, savaş, kriz, misafirperverlik gibi soyut olgular üzerindeki eksiklikleri; karşılıklı idrak, anlama ve uyum sürecini zorlaştırmakta ve çoğu kez ülkemizde ağırladığımız misafirlerin birer tehdit unsuru olarak algılanmasına neden olmaktadır. Çocukların bu bakışlar altında yaşamlarını sürdürmeleri onların ileriye yönelik planlar yapmalarına ve topluma aidiyet hissetmelerine sekte vurmaktadır. 

Tüm bu unsurların doğrultusunda derneğimiz,  özellikle mülteci çocuklarının eğitimine ve topluma entegrasyonlarına yönelik projeler yaparak; bu projeler aracılığıyla, onlara derinlemesine temas edip, çocukların karşı karşıya kaldığı ve gelecekte karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelebilmeleri için çaba sarf etmeyi misyon edinmiştir.

 

MOTİVASYONUMUZ

İki yıldır derinlemesine ilişkiler yürüttüğümüz bir gecekondu mahallesinde yaşayan Suriyeli aileler ve çocukları ekibimizin ve derneğimizin kurulmasındaki temel motivasyonumuz olmuştur. Çeşitli projeler ve organizasyonlarla tanıdığımız ve yakın ilişki geliştirdiğimiz bu mahalle, bize şehrimizin birçok yerinde benzer yaşam mücadelesi veren mültecilerin temel sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını göstermiş ve bizi dertlerine ortak etmiştir. Hedef bölgemizi bu şekilde odaklanarak yapmamız, işlerimizi daha derinlemesine yapmamıza neden olmuş ve kurduğumuz güven bağıyla işimizi özel kılmıştır. 

KURUCU ÜYELER

Bilal Dağtekin, Dernek Başkanı
Hacer Bilen
Nihan Yapar
Aicha Chamat
Ahmet Faruk Yapar
Ubeydullah Bilal Sarıyaşar
Çağla Nur Ünal
Elifnur Günay
Muhammed Enes Avar
Gazi Şeker
Hatice Hüma Çağlar
Kerem Kılıç
Ayşe Perihan Kırkıç
Sedanur Uygun
Muhammet Ali Üstün
Muhammed Yasir Bodur

DestekleyenlerİMİZ

Ekip olarak şu ana kadar yapmış olduğu projelerimize, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eyüp Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, LC Waikiki gibi kurumların yanı sıra, 100'ü aşkın gönüllü ve birçok bağışçı destek vermiştir.