Suriyeli Çocukların Eğitimine Destek Kampanyası

DURUM

Dünya genelindeki mültecilerin %86'sı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere sığınır. Ancak yaşamsal ihtiyaçların sağlanabildiği bu ülkelerde eğitim, çoğu aile için ikinci plana atılmış durumdadır. Varolan sistemde, okul yetersizliği, öğretmen açığı ve müfredat gibi temel problemlerden dolayı, mülteci çocukların eğitimlerine devam etme olasılığı, normal bir çocuğa oranla 5 kat daha azdır. Çalışan çocukların ise, evin gelirine sağladığı katkı oranı kayda değerdir. Bu durum her geçen gün kendi çocukluklarını ve eğitime erişim haklarını kaybetmelerine neden olur. Beş yılı aşkın bir süredir ülkemizde yaşayan ve eğitime ulaşamayan binlerce çocuk geri dönüşü olmayan kayıp bir nesli oluşturur. 

Ülkemizde devam etmekte olan Geçici Eğitim Merkezleri, Suriye müfredatıyla eğitim veren ve çocukların ülkelerine geri döndüklerinde, kaldıkları eğitime devam edebilmeleri için tasarlanmış bir sistemdir. Fakat Suriye’deki iç savaşın altıncı yılını doldurduğumuz gerçeği, ülkenin yaşanabilir hale gelme süresi de göz önünde bulundurulduğunda, Suriyeli çocukların Türk Eğitim sistemine entegre edilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı da yakın zamanda Geçici Eğitim Merkezlerini kapatma kararı almış ve belirli bölgelerde uygulamaya başlamıştır. Fakat İstanbul gibi mülteci nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, yerel nüfusun yoğunluğu da hesaba katıldığında altyapı yetersizliği ve uyum problemleri sebebiyle tam olarak uygulanamamıştır. Türk okullarına geçtiklerinde, yaşıtlarının gideceği sınıflara denklik sağlanamayacağından şuan geçirdikleri her dönem onları eğitimlerinde geriye götürmektedir. Şuanda Resmi Devlet Okullarına kayıt yaptırmaları için yasal bir engel bulunmazken, dil problemiyle gelen iletişimsizlik, gereklilikleri bilmemeleri ve maddi yetersizlikler ailelerin bu seçeneği değerlendirmesini zorlaştırmaktadır. Çünkü Devlet Okuluna gidecek bir çocuğun başta ulaşım ve okul forması gibi maddi ihtiyaçları doğarken, aynı zamanda sosyal entegrasyon sürecinde oluşacak dil, uyum gibi muhtemel sıkıntılar için sürekli takip ve destek gerektiren bir sürece gireceklerdir. Dolayısıyla Türkçe bilmeyen ailelerin bu sürece dahiliyetleri maalesef kısıtlı olacaktır.

ÇÖZÜM

İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan, Akşemsettin Mahallesi ve çevresinde yaşayan yaklaşık 300 çocuğun eğitimleri bu şekilde sekteye uğramıştır.
Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimizle 2 yıldır gönüllü olarak ilgilendiğimiz bu çocukların eğitim durumlarını da yakından gözlemleme şansımız olmuştur. Durumun belirsizliği ve düzenli bir eğitim almadan geçirdikleri yıllar, bizi harekete geçmek adına motive etmiştir. Bu nedenle 2017 Güz döneminde, ailelerin ve çocukların isteği göz önüne alınarak, Devlet Okullarına uyum sağlayabilecek/Türkçesi yeterli olan 25 Suriyeli çocuğun Devlet Okullarına kaydı yaptırılmıştır.

Okul müdürleriyle ve ailelerle koordineli olarak yürüttüğümüz bu kampanyanın yanı sıra, çocuklar için zorlu geçecek olan bu dönemde onlar için iki türlü destek gerekmektedir .

1- Eğitim ve Uyuma Yönelik Destek:
Çocuklarla iki yıldır ilgilenen gönüllülerimiz ile düzenlediğimiz Bağ Projesi ile hem Türkçelerine hem de çocukların okul ödevlerine periyodik olarak destek sağlamaktayız.
Projemize dair daha detaylı bilgi için lütfen http://hiraethdernegi.com/calismalarimiz/bag-projesi/ adresini ziyaret edin!

2- Finansal Destek:
Miniklerimize sizlerin desteğiyle ulaştırmayı planladığımız finansal destek iki ana ihtiyaca yöneliktir. Bunlar; çocuk başı ortalama 180 TL’yi bulan ulaşım ve 40-50 TL’lik aylık okul giderleridir. Böylece 25 çocuğun 8 aylık okul masrafı toplam 44.000 TL’yi bulmaktadır .

HEDEFLER

  • Resmi Devlet Okullarına geçiş ile çocukların yeni bulundukları topluma uyum sürecini hızlandırmak.
  • Türkçe dilini öğrenmelerini hızlandırmak.
  • Kısıtlı imkanları olan ve devamlılığı olmayan Geçici Eğitim Merkezleri’nden Devlet Okuluna geçerek sürdürülebilir bir eğitim olanağı sağlamak.
  • Şehrimize geldiklerinden bu yana ‘‘mülteci’’ sıfatıyla yaşadıkları bu hayatları, bulundukları Türkiye toplumunda, sosyal ve resmi anlamda kabul görmüş Devlet Okulları aracılığıyla bir nebze normale çevirebilmek.
  • Bu başlangıçla beraber, kampanyamızın ileriye dönük hedeflerinden biri, bu çocukların hayatlarının sonraki aşamalarında Türkiye toplumuna uyum sağlamış bir birey olarak, ailelerinin ve kendilerinin sosyal standartlarını bulundukları zeminden daha yükseğe taşınmasına olasılık vermek yer alır.

Ø Hedeflenenden fazlasının toplanması halinde, bağışlarınız aynı çocukların kırtasiye harcamalarına yönlendirilecektir.